Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

OSLO GRIEGSELSKAP

Kontaktinformasjon

Oslo Griegselskap
Vallegata 3
0454 Oslo, NORWAY

E-post: post@oslogriegselskap.no
Telefon 22 69 65 35

Organisasjonsnummer: 995 402 122
Kontonummer: 6039.05.73939

Styremedlemmer:
Einar Steen-Nøkleberg (leder) - 900 84 978 - einar@oslogriegselskap.no
Jonas Aune ( daglig leder) - 415 48 892 - jonas@oslogriegselskap.no
Bjørn Øgaard (nestleder) - 928 17 017 - bjorn@oslogriegselskap.no
Désirée Paulsen Bakke - 911 56 263 - desiree@oslogriegselskap.no
Elisabeth Tandberg - 924 28 338 - elisabeth@oslogriegselskap.no