Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

OSLO GRIEGSELSKAP

Oslo Griegselskap arbeider for å fremme kunnskapen omkring Grieg og hans musikk og for å bidra til den kulturelle utviklingen i hovedstaden i Griegs ånd ved å:

Årlige arrangementer: