Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

OSLO GRIEGFESTIVAL

Kontaktinformasjon

OSLO GRIEGSELSKAP
Vallegata 3
0454 Oslo, NORWAY

E-post: festival@oslogriegselskap.no

Kontakt:
Festivalsjef: Einar Steen-Nøkleberg, 900 84 978 - einar@oslogriegselskap.no