Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

OSLO GRIEGFESTIVAL

Konsertsteder

NASJONALGALLERIET - Universitetsgata 13 - kart
UNIVERSITETETS AULA - Karl Johans gate 47 - kart
URANIENBORG KIRKE - Uranienborgveien 28 - kart