Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014

TID: Torsdag 12. juni 2014 kl 19.30
STED: Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gate 2

DAGSORDEN:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Einar Steen-Nøkleberg ble valgt til møteleder, Joachim Kwetzinsky ble valgt til referent, og Guri Pahle Glad, Joachim Kwetzinsky og Einar Steen-Nøkleberg ble valgt til å undertegne protokollen.

2) Årsberetning for 2013

Årsberetningen ble godkjent uten bemerkninger.

3) Regnskap for 2013 (ført av Joachim Kwetzinsky)

Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger.

4) Valg

Styret består i neste årsmøteperiode av: Einar Steen-Nøkleberg (leder), Joachim Kwetzinsky (nestleder), August Albertsen, Harald Herresthal, Geir Inge Lotsberg, Elisabeth Tandberg og Bjørn Øgaard.
Styremedlemmene August Albertsen, Harald Herresthal og Geir Inge Lotsberg er på valg i 2015.

5) Innkomne saker fra medlemmene

Det var ingen innkomne saker fra medlemmene.

Joachim Kwetzinsky, referent - Oslo, den 14. juni 2014