Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2009

TID: Onsdag 27. mai 2009 kl. 19.00
STED: Norges musikkhøgskole, Oslo

Det var 16 medlemmer til stede.

DAGSORDEN:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

2) Valg av møteleder

Thor Skott Hansen ble valgt til møteleder og Gjøril Songvoll ble valgt til referent.

3) Årsberetning for 2008

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

4) Regnskap for 2008

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5) Valg av nye styremedlemmer

Einar Steen-Nøkleberg og August Albertsen stilte til gjenvalg. Begge ble gjenvalgt ved akklamasjon. Stein Skjervold hadde bedt om å tre ut av styret, fordi han bor så langt borte og kan ikke delta på møter.
Solveig Løken ble foreslått som nytt styremedlem. Hun ble valgt med akklamasjon.

6) Nye vedtekter

En av endringene som ble foreslått var navneendring. Fra Griegselskapet i Oslo - til Oslo Griegselskap.  Vedtektene vil bli sendt ut på nytt og behandlet på årsmøtet neste år.

7) Program ved årets Griegfestival

Einar Steen-Nøkleberg presenterte årets program gor Oslo Griegfestival.

8) Resultat av årets komponistkonkurranse

Sung Minh Ahn vant årets konkurranse. Verket er for føyte, fagott og obo.

 Gjøril Songvoll, referent