Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2009

TID: Søndag 29. november 2009 kl. 13
STED: Vallegata 3, Oslo

DAGSORDEN:

1) Forslag til revisjon av selskapets vedtekter

Endringsforslaget til reviderte vedtekter legges frem for årsmøtet 2010.
Frist for bemerkninger, til forslag til vedtekter er fastsatt til 1.april 2010.

2) Forslag til navneendring for Griegselskapet i Oslo

Forslaget til nytt navn på selskapet, legges frem for årsmøtet 2010.
Forslag til nytt navn er Oslo Griegselskap. Foreningen har sitt sete i Oslo.

3) Valg av revisor

Oslo Musikklærerforening benytter og anbefaler statsautorisert revisor, Mari Østbø, fra Revisorgruppen FMØ revisjon.
Enstemmig vedtatt: Generalforsamlingen ønsker å benytte statsautorisert revisor fra Revisorgruppen FMØ revisjon. Oslo Griegselskap vil gjøre en forespørsel til fortrinnsvis Mari Østbø, for å høre om hun kan påta seg oppdraget.

Selskapet gjorde i desember avtale med statsautorisert revisor, Mari Østbø, om at hun påtar seg oppdraget som revisor for selskapet fra og med regnskapet for 2009.

 Thor Skott Hansen, referent